VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Společnost LegalJobs.cz, ve spolupráci s právním portálem Právní Prostor.cz a Spolkem českých právníků Všehrd , představuje výsledky průzkumu pracovního trhu studentů a absolventů právnických fakult, jehož dotazníková část proběhla v posledních týdnech loňského roku.

Prostřednictvím anonymního dotazníku jsme mimo jiné zkoumali, které faktory mají vliv na průměrné odměny respondentů. Projekt si kladl za cíl zpřehlednit současnou situaci na trhu práce a statisticky podložit či vyvrátit některá častá tvrzení o pracovních podmínkách právníků. Věříme, že zejména studentům, advokátním koncipientům a dalším juniorním pracovníkům budou jeho výsledky nápomocny v počáteční orientaci na trhu práce.

DLJPPVSH
Create your own infographics
Rádi bychom poděkovali všem respondentům a partnerům za spolupráci při sběru dat, zejména pak Právnické fakultě UK v Praze, Právnické fakultě MU v Brně, Právnické fakultě UP v Olomouci a Právnické fakultě ZČU v Plzni; a dále též studentským spolkům ELSA, Juristi a Masarykův právnický spolek.
"Se zájmem jsem si přečetl první výsledky zevrubného průzkumu mezi absolventy právnických fakult, kteří se vydali na cestu advokátní praxe. Jsme rádi, že se projevuje péče, kterou uplatnění absolventů věnujeme, a že praxe potvrzuje správnost naší orientace na širokou škálu odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích, jež našim studentům nabízíme, a na výuku maximálního počtu právnických cizích jazyků. Velice oceňujeme, že se absolventi Právnické fakulty UK zapojili ve velkém počtu do průzkumu, jehož výsledky, i když se primárně týkají advokátní praxe, nám mohou pomoci kriticky zhodnotit některé aspekty výuky a případně rozšířit nabídku specializačních modulů více směrem k praxi (ovšem nejen advokátní)."
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF UK

Zaregistrujte se na LegalJobs.cz a získejte přístup k nejlepším pozicím na trhu práce.
REGISTRACE
nebo zašlete email na zuzana.durnakova@legaljobs.cz s předmětem "registrace"